De betekenis van de
Lotusbloem

Het bewust worden van ons hogere zelf kan vergeleken worden met het groeien van de lotusbloem uit de modder naar het licht. De lotus is een bloem die onder water, in het duister, in de modder, wortel schiet en opgroeit naar de oppervlakte toe. Als ze boven water uitkomt, ontvouwt ze zich in het licht van de zon. De modder is symbolisch voor de moeilijkheden die men op aarde tegenkomt, het donkere water staat voor de pijnlijke emoties die daardoor worden teweeggebracht. Het openvouwen van de lotus boven het water, onder invloed van de zon, staat voor de bevrijding van alle zorg en voor het vinden van het geluk, de liefde en het licht, na het bereiken van dieper innerlijk inzicht.

De betekenis

Het geestelijke

Patrys

We weten het niet altijd zeker. Het geestelijke wat is dat nou precies. Toch is het zo dat we altijd geestelijk bezig zijn ook al voelt het voor jezelf zo dat je met je verstand en met je lichaam alles ondervindt. Alle ervaringen en alle kennis die we ons eigen maken in alle levens die we al hebben gehad en die nog komen zullen, is juist het geestelijke wat we allemaal bewust opslaan in ons gevoelsleven. Vaak is het dan ook nog eens zo dat alle kennis en alle ervaringen omgezet kunnen worden in een stukje bewustzijn waar je dan in het leven weer iets mee kunt.

Dat is ook groeien in bewustzijn en maakt eigenlijk deel uit van onze ziel die eeuwigdurend is. Heb je niet altijd een gevoel bij bepaalde dingen die je overkomen of een herkenning van bepaalde situaties? Heel eenvoudig kan het ook zijn dat je mensen ontmoet waar je je meteen heel fijn bij voelt. Je kan er niet altijd de vinger op leggen.

Hier komen we dan vanzelf weer op een stukje vorig leven uit waardoor er op dat moment gewoon even een herkenning plaatsvindt van de ander. Het is niet gebruikelijk dat we al onze vorige levens kunnen herinneren want het zou je duizelen. Het wordt allemaal omgezet in je gevoel want dat is het waar het in het totale leven ook om draait. Door ons geestelijk te ontwikkelen komen we steeds een treetje verder in het groeien van ons bewustzijn en daarmee wordt ook de liefde steeds meer wakker gemaakt waardoor deze dan kan gaan groeien.

In een volgend leven ga je al weer wat bewuster om met je medemens en de omstandigheden waar je weleens in kunt vertoeven, en dan gaan we groeien naar een steeds mooiere zelf. Ook dan hebben al onze levens een duidelijke bedoeling voor ons en gaan we ook de eenvoud zien van alles wat we ons eigen hebben mogen maken.

Oorzaak en gevolg heeft dan ook geen negatieve lading maar bied juist de mogelijkheden om alles waar we niets mee kunnen ook achter ons te laten. Het is voor ons bijna niet te bevatten wat er nog allemaal aan mogelijkheden voor ons zijn. En dat geeft niet want het blijft voor het hier en nu niet zo veelzeggend. Alle ontwikkeling blijft altijd doorgaan en is iets waar uiteindelijk je gevoel het meeste baat bij zal hebben. Eens dan mogen we weten wat het totale leven voor ons inhoud en dan weet je ook zeker dat alles wat je meemaakt het ook niet mogelijk is geweest om het op een andere manier te doen. We gaan dan verder als geestelijke wezens en blijven doorgroeien om ons de liefde eigen te maken zoals het van het allereerste begin ook de bedoeling is geweest.

Oneindig is ons leven en zal altijd in opwaartse stuwing zich voortzetten. Niets maar dan ook niets is hierin verandering te brengen. Leven zal er altijd zijn en nooit ook zal er stilstand zijn.

Leven is liefde.

Zonder liefde geen leven.

Lees meer over de betekenis

Lees meer verhalen